Kinh tế xã hội

Kinh tế xã hội
previous arrow
next arrow
Slider

 

Từ tháng 11/2017, ViParc đã triển khai một nghiên cứu về bối cảnh kinh tế-xã hội liên quan đến hành vi sử dụng thuốc kháng sinh của người chăn nuôi gia cầm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm: (1) xác định các nguồn tư vấn và bán thuốc kháng sinh cho nông dân; (2) miêu tả đặc điểm của người dùng kháng sinh ở mức độ cao và thấp; (3) miêu tả các nhận định cá nhân của người chăn nuôi về sử dụng kháng sinh; và (4) phân tích động cơ cũng như ngưỡng sử dụng thuốc của người dân.

Thông tin chi tiết về nghiên cứu được cung cấp trong đề cương này (tiếng Anh).

Trở lại