Tài liệu khác

Tài liệu khác
previous arrow
next arrow
Slider

1. Báo cáo tổng hợp: Hướng dẫn chiến lược và hoạt động về động vật và môi trường: Kế hoạch hành động quốc gia đối với hiện tượng kháng kháng sinh ở các nước đang phát triển

2. Áp phích khoa học: Sự phổ biến và gánh nặng của giun sán đường ruột ở đàn gà quy mô nhỏ tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

3. Áp phích khoa học: Nghiên cứu từ góc độ huyết thanh và phân tử đối với một số mầm bệnh gia cầm trong các hộ chăn nuôi nhỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

4. Áp phích khoa học: Nghiên cứu kinh tế-xã hội để đưa ra các can thiệp bền vững giúp giảm thiểu sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh ở các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ tại Việt Nam

5. Áp phích khoa học: Ước tính về thất bại trong điều trị bệnh đối với các trại gà thuộc dự án ViParc, Đồng Bằng Sông Cửu Long

6. Áp phích khoa học: Nghiên cứu vi khuẩn và vi-rút gây bệnh hô hấp nặng trên gà tại các hộ chăn nuôi nhỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

7. Áp phích khoa học: Tồn dư kháng sinh trong thịt mua từ chợ truyền thống và siêu thị ở Việt Nam, và tính kháng của vi khuẩn Salmonella đối với các thuốc kháng sinh quan trọng

8. Áp phích khoa học: Sự phổ biến của tồn dư kháng sinh, vi khuẩn Salmonella (không gây thương hàn), vi khuẩn Vibrio spp. và tính chất đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn trên trong tôm bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh

9. Áp phích khoa học: Gà Khỏe Không Cần Kháng Sinh: Nỗ lực thuyết phục các chủ cửa hiệu thuốc thú y không khuyến cáo sử dụng kháng sinh để phòng bệnh trên gà

 

Trở lại