Tài liệu khác

Tài liệu khác
previous arrow
next arrow
Slider

1. Báo cáo tổng hợp: Hướng dẫn chiến lược và hoạt động về động vật và môi trường: Kế hoạch hành động quốc gia đối với hiện tượng kháng kháng sinh ở các nước đang phát triển

2. Áp phích khoa học: Sự phổ biến và gánh nặng của giun sán đường ruột ở đàn gà quy mô nhỏ tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

3. Áp phích khoa học: Nghiên cứu từ góc độ huyết thanh và phân tử đối với một số mầm bệnh gia cầm trong các hộ chăn nuôi nhỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

4. Áp phích khoa học: Nghiên cứu kinh tế-xã hội để đưa ra các can thiệp bền vững giúp giảm thiểu sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh ở các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ tại Việt Nam

5. Áp phích khoa học: Ước tính về thất bại trong điều trị bệnh đối với các trại gà thuộc dự án ViParc, Đồng Bằng Sông Cửu Long

6. Áp phích khoa học: Nghiên cứu vi khuẩn và vi-rút gây bệnh hô hấp nặng trên gà tại các hộ chăn nuôi nhỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

7. Áp phích khoa học: Tồn dư kháng sinh trong thịt mua từ chợ truyền thống và siêu thị ở Việt Nam, và tính kháng của vi khuẩn Salmonella đối với các thuốc kháng sinh quan trọng

Trở lại