Bài báo khoa học

Bài báo khoa học
previous arrow
next arrow
Slider

 

16. Một góc nhìn đương đại về kháng kháng sinh ở Đông Nam Á

17. Bài điểm báo: Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm

18. Tồn dư kháng sinh trong thịt mua từ chợ truyền thống và siêu thị ở Việt Nam, và tính kháng của vi khuẩn Salmonella đối với các thuốc kháng sinh quan trọng

19. Lượng dùng kháng sinh trong chăn nuôi: Điểm báo với phần tập trung vào các nước có thu nhập thấp và trung bình

20. Tỷ lệ chết, bệnh và việc sử dụng kháng sinh trong các đàn gà nuôi nhỏ lẻ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam

21. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Kết hợp phương pháp dịch tễ học có sự tham gia và phương pháp Q

22. Giá bán lẻ thuốc kháng sinh dùng trong thú y và y khoa ở Việt Nam: Lời kêu gọi thay đổi chính sách về giá

23. Xem xét việc sử dụng sai kháng sinh ở các hộ nuôi gà quy mô nhỏ ở Việt Nam

24. Giám sát việc dùng kháng sinh ở các hộ nuôi gà quy mô nhỏ tại Việt Nam cho thấy sự khác nhau giữa các cách đo lường

25. Miêu tả đặc tính và ảnh hưởng của giun sán đường tiêu hóa đến các lứa gà trong chăn nuôi quy mô nhỏ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

26. Tồn dư kháng sinh, vi khuẩn Salmonella, Vibrio và các nguy cơ vi sinh từ tôm bán lẻ ở các chợ thành phố Hồ Chí Minh

27. Thông tin sản phẩm và chất lượng của các sản phẩm kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi gà ở Đồng Bằng sông Cửu Long, Việt Nam

28. Các cửa hàng thuốc thú y là nguồn cung cấp và tư vấn chính về thuốc kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

29. Mô tả các bệnh thường gặp gây ra bởi vi rút, vi khuẩn và kí sinh trùng ở các trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ tại Đồng bằng sông Cửu Long

30. Khảo sát giá bán lẻ của các sản phẩm chứa hoạt chất kháng sinh được sử dụng tại các trại gà quy mô nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Trang: 1 2 3

Trở lại