Bài báo khoa học

Bài báo khoa học
previous arrow
next arrow
Slider

 

16. Bài điểm báo: Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm

17. Tồn dư kháng sinh trong thịt mua từ chợ truyền thống và siêu thị ở Việt Nam, và tính kháng của vi khuẩn Salmonella đối với các thuốc kháng sinh quan trọng

18. Lượng dùng kháng sinh trong chăn nuôi: Điểm báo với phần tập trung vào các nước có thu nhập thấp và trung bình

 

Trang: 1 2

Trở lại