Bài báo khoa học

Bài báo khoa học
previous arrow
next arrow
Slider

1. Điều tra dịch tễ học về vi khuẩn Campylobacter ở các trại heo và gà tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2. Đánh giá các bệnh truyền nhiễm từ vi khuẩn và ký sinh trùng trong thức ăn tại Việt Nam

3. Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

4. Đề kháng kháng sinh cao của chủng vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ các trang trại chăn nuôi, chuột đồng và chuột chù ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

5. Mức độ lây nhiễm và đề kháng kháng sinh cao từ mẫu huyết thanh của vi khuẩn non-typhoidal Salmonella phân lập từ các trại chăn nuôi heo và gà ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

6. Sự phổ biến và các yếu tố nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn Escherichia coli đề kháng kháng sinh của các hộ chăn nuôi và trang trại gà quy mô nhỏ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

7. Cảm ứng đề kháng kháng sinh của chủng vi khuẩn Escherichia coli và non-typhoisal Salmonella sau khi thích nghi với hợp chất sát trùng ammonium bậc bốn được sử dụng phổ biến ở các trại chăn nuôi ở Việt Nam

8. Đa dạng sinh học và sức khỏe: Các bài giảng và khuyến nghị từ một hội nghị liên ngành để cố vấn cho tình hình nghiên cứu, xã hội và chính sách tại Đông Nam Á

9. Việc sử dụng colistin và những kháng sinh quan trọng khác tại các trại chăn nuôi heo và gà ở miền nam Việt Nam và mối liên quan của chúng với sự đề kháng Escherichia coli

10. Sự lây nhiễm non-typhoidal Salmonella trên người và gà tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

11. Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn tại Việt Nam

12. Đề kháng kháng sinh là vấn đề Một Sức Khỏe (One Health)

13. Báo cáo đánh giá: Đề kháng kháng sinh: Giảm thiểu cơ hội phát triển chăn nuôi

14. Bài điểm báo: Việc sử dụng thuốc kháng sinh và đề kháng kháng sinh trong chăn nuôi ở khu vực Đông Nam Á

15. Các biện pháp can thiệp tích hợp để giải quyết việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi: dự án ViParc ở Việt Nam

Trang: 1 2 3

Trở lại