ViParc

Tham gia hội thảo về quản lý sử dụng kháng sinh và phòng bệnh tại Hà Nội

3rd Tháng Mười Hai 2020 Hoạt động và sự kiện cũ Past Events and Activities 0

Ngày 20 tháng 11, TS. Trương Đình Bảo (OUCRU / NLU) và TS. Juan Carrique-Mas (OUCRU) đã tham dự Hội thảo Quản lý Sử dụng kháng sinh và Phòng bệnh tại Hà Nội. Cuộc họp do Cục Thú y tổ chức, sau đó là cuộc thảo luận kỹ thuật được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 với sự tham gia của Cục Thú y, NLU, PATH, FHI360, Tổ chức Lương thực và Nộng nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), USAID và Đại sứ quán Đan Mạch. Trọng tâm là việc thực hiện Thông tư Kê đơn và tìm ra các biện pháp giám sát việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi tại Việt Nam.

Cuộc họp tại Khách sạn Adonis, Hà Nội

Trở lại