ViParc

Tập huấn đợt 1 cho các cửa hàng thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp về biện pháp giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

7th Tháng Mười 2020 viparc-tren-bao-chi 0

55. ‘Tập huấn đợt 1 cho các cửa hàng thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp về biện pháp giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi’ THĐT, 09/09/2020.

Trở lại