ViParc

Nghiên cứu mới nêu bật nhóm kháng sinh không quan trọng mang lại hiệu quả trong điều trị vi khuẩn gây bệnh ở gà.

9th Tháng Chín 2020 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu ViParc (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford) tìm hiểu tính đề kháng kháng sinh ở những vi khuẩn gây bệnh ở gà với 12 kháng sinh được dùng phổ biến ở các trại chăn nuôi hộ gia đình ở tỉnh Đồng Tháp. 58 vi khuẩn gây bệnh (được phân lập từ những cuộc điều tra chẩn đoán trước đó) bao gồm Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), Gallibacterium anatis, và Avibacterium endocarditidis được kiểm tra kháng sinh đồ. Kháng sinh được dùng rất nhiều trong chăn nuôi gà ở khu vực, vì vậy cần thiết để xác định mức độ quan trọng của các nhóm kháng sinh (theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới WHO) nhằm sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả và an toàn trên người và động vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích tính nhạy của 12 loại kháng sinh phổ biến dùng trong chăn nuôi và thiết lập một ngưỡng xác định tính kháng của chúng đối với vi khuẩn gây bệnh nói trên. Kết quả cho thấy, kháng sinh doxycycline hiệu quả trong việc nhiễm vi khuẩn A. endocarditidis (88.2% vi khuẩn nhạy) và G. anatis (94.7% vi khuẩn nhạy). 86.4% vi khuẩn ORT thì nhạy với oxytetracycline. Trong nghiên cứu này, những kháng sinh thuộc nhóm không quan trọng cho thấy sự nhạy với vi khuẩn gây bệnh ở gà, đây có thể dùng như là cách điều trị cho những trường hợp nhiễm khuẩn tương tự. Hiện nay chưa có một tiêu chuẩn để xác định liệu một chủng kháng hay nhạy, do đó cần thiết lập một hướng dẫn chung xác định tính kháng nhạy cho những vi khuẩn gây bệnh trên động vật. Toàn bộ bài nghiên cứu có thể tìm đọc ở đây Link

Bệnh ở gà

Trở lại