ViParc

Nghiên cứu về tổng lượng thuốc kháng sinh sử dụng trên động vật và người ở Việt nam

12th Tháng Hai 2020 Hoạt động và sự kiện cũ Nghiên cứu khoa học 0

Một nghiên cứu gần đây, được thực hiện bởi Juan Carrique-Mas (chủ nhiệm dự án ViParc) nhằm ước tính tổng lượng thuốc kháng sinh sử dụng hàng năm cho động vật và người ở Việt Nam. Sử dụng các nguồn dữ liệu khác nhau; nghiên cứu cho thấy tổng số 3,838 tấn thuốc kháng sinh đã được sử dụng ở Việt Nam trong năm 2015, trong đó 2.751 tấn (71,7%) được dùng trên động vật và phần còn lại (1.086 tấn) được sử dụng trên người. Lượng dùng này tương ứng là 261,7 mg và 247,3 mg trên mỗi kg sinh khối ở người và động vật, trong khi con số tương ứng này ở Châu Âu là 122,0 mg và 151,5 mg. Số lượng lớn nhất của thuốc kháng sinh (theo thứ tự giảm dần) đã được sử dụng trên heo (41,7% tổng số), người (28,3%), nuôi trồng thủy sản (21,9%) và gà (4,8%). Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc kháng sinh trong sản xuất chăn nuôi, khi heo và nuôi trồng thủy sản là những loài thế mạnh trong chăn nuôi tại Việt nam. Thông tin này là quan trọng để chỉ ra các nguồn áp lực hàng đầu của việc đề kháng kháng sinh và xây dựng các mục tiêu giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Nghiên cứu đầy đủ được truy cập tại đây:

Tranh vẽ bởi Võ Minh Trí, Đồng Tháp 

Trở lại