ViParc

Nghiên cứu mới của Dự án ViParc nhấn mạnh vai trò của các cửa hàng thuốc thú y trong việc quản lý và cung cấp thuốc kháng sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

25th Tháng Mười 2019 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Một nghiên cứu mới của Dự án ViParc đã được công bố gần đây trên tạp chí về kháng sinh “Antibiotics” (https://www.mdpi.com/2079-6382/8/4/195/htm). Nghiên cứu với tiêu đề “Các cửa hàng thuốc thú y là nguồn cung cấp và tư vấn chính về thuốc kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam” được thực hiện bởi nhân viên nghiên cứu thú y Đoàn Hoàng Phú, thành viên của nhóm nghiên cứu của Dự án ViParc. Khảo sát được thực hiện trên tất cả 93 cửa hàng thuốc thú y tại hai huyện Cao Lãnh và Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và thông qua đó mô tả mối liên hệ giữa người chăn nuôi gia cầm và các cửa hàng thuốc thú y trong khu vực. Kết quả khảo sát cho thấy thu nhập từ việc bán thuốc kháng sinh chiếm khoảng 15% thu nhập của các cửa hàng thú y. Dịch vụ hỗ trợ tại các cửa hàng thuốc thú y (chẩn đoán, hỗ trợ tiêm phòng, tư vấn về sức khỏe gia cầm) là yếu tố chính quyết định đến sự lựa chọn cửa hàng thuốc thú y để mua thuốc của người chăn nuôi gia cầm. Những người chủ cửa hàng hiện tại/đã từng làm việc cho chính quyền thú y địa phương và không cung cấp dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán có thu nhập từ việc bán thuốc kháng sinh cao hơn các nhóm chủ cửa hàng khác. Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cửa hàng thuốc thú y khi được xem là nguồn cung cấp và tư vấn chính về thuốc kháng sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vì thế, với mục đích là giảm thiểu việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, những chiến lược can thiệp “Một sức khoẻ” nên được thực hiện với nhóm đối tượng là cửa hàng thuốc thú y.

Cửa hàng thuốc Thú Y tại khu vực nghiên cứu  tỉnh Đồng Tháp

Trở lại