ViParc

ViParc Tổ Chức Tập Huấn Nâng Cao Cho Người Chăn Nuôi Gà

5th Tháng Mười 2018 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Đồng Tháp, ngày 4-5/2018

Dự án ViParc đã tổ chức một khóa học nâng cao về chăn nuôi gà cho nông dân tỉnh Đồng Tháp từ ngày 4-5/10.

Với các nguyên tắc chăn nuôi tốt toàn diện, khóa học tập trung vào giai đoạn úm, vì theo nghiên cứu của ViParc, đây là khoảng thời gian người chăn nuôi gà trong tỉnh sử dụng kháng sinh thường xuyên nhất.

Người tham dự tập huấn ở huyện Cao Lãnh

Người tham dự tập huấn ở huyện Tháp Mười

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 29 người chăn nuôi ở huyện Cao Lãnh và Tháp Mười, và được tổ chức bởi Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford và Chi Cục Thú Y Đồng Tháp. Sự kiện cũng nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia gia cầm của FAO Việt Nam, Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp, công ty EW NutritionPhileo.

Trở lại