ViParc

Bài Báo Khoa Học Về Lượng Dùng Kháng Sinh Từ Nhà Nghiên Cứu ViParc

21st Tháng Tám 2018 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Dự án ViParc vừa có bài báo khoa học xuất bản ngày 15/8/2018 với tựa đề: Lượng Dùng Kháng Sinh Trong Chăn Nuôi: Điểm Báo Với Phần Tập Trung Vào Các Nước Có Thu Nhập Thấp Và Trung Bình. Bài điểm báo xuất hiện trên tạp chí antibiotics, với tác giả chính là một trong những nhà nghiên cứu của ViParc, ông Nguyễn Văn Cường.

Theo ông Cường, bài báo có ba thông điệp chính:

ο Hiện đang rất thiếu dữ liệu thực tế từ các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong 89 bài báo được điểm, chỉ có 17 bài về các nước thu nhập thấp và trung bình. Sự mất cân bằng này rất đáng chú ý, nhất là khi dân số các nước thu nhập thấp và trung bình chiếm tới  80% dân số thế giới. Có bốn bài báo được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, một nước với thu nhập cận trung bình, chứng tỏ Việt Nam là một nước tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lượng dùng kháng sinh. Các bài từ bảy nước thu nhập cao (Canada, Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan, và Úc) chiếm trên 50% tổng các bài báo được đăng đối với chủ đề lượng dùng kháng sinh trong chăn nuôi.

ο Lượng dùng kháng sinh được xác định là nhiều nhất trên gà (138,0 liều/1.000 con/ngày), kế đến là heo (40,2), và cuối cùng là bò sữa (10,0). Suy ra trung bình mỗi con gà có tới 13,8% các ngày trong vòng đời của mình được cho dùng kháng sinh, cao hơn nhiều so với heo (4,0%) và bò sữa (1,0%). Tuy nhiên, nếu tính theo đơn vị lượng thuốc dùng sản xuất mỗi kilogram thịt, thì kháng sinh được dùng nhiều nhất trên heo, sau đó là gà và gia súc.

ο Bài điểm báo hy vọng thúc đẩy thêm các nghiên cứu về lượng dùng kháng sinh, một chủ đề quan trọng, nhất là với các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Trở lại