ViParc

ViParc Tập Huấn Người Chăn Nuôi

20th Tháng Bảy 2018 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Đồng Tháp, ngày 20/7/2018

ViParc đã kết thúc một khóa tập huấn người chăn nuôi ở Đồng Tháp ngày 20/7. Khóa học mang tên Chăn Nuôi Tốt – Gà Khỏe Mạnh và là một phần cơ bản trong gói can thiệp của ViParc (bao gồm tập huấn, thăm trại định kỳ, hỗ trợ chẩn đoán xét nghiệm và sử dụng sản phẩm thay thế kháng sinh).

Tổng cộng có 50 hộ tham gia, theo học nhiều buổi từ tháng 4 đến tháng 7 ở huyện Cao Lãnh và Tháp Mười.

Người tham gia khóa tập huấn tại Cao Lãnh

Người tham gia khóa tập huấn tại Tháp Mười 

Chăn Nuôi Tốt – Gà Khỏe Mạnh khuyến khích người dân cải thiện điều kiện chăn nuôi như cách phòng bệnh tốt nhất cho gia cầm, theo lời TS. Hồ Thị Việt Thu (Đại Học Cần Thơ) – giảng viên khóa học.

TS. Hồ Thị Việt Thu tại một buổi tập huấn

Tài liệu của toàn khóa có thể tải về từ đây.

Trở lại