ViParc

ViParc Tham Dự Hội Thảo Của Viện Big Data & Viện Pasteur

26th Tháng Sáu 2018 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Oxford, Vương Quốc Anh, ngày 25-26/6/2018

Chủ nhiệm dự án ViParc, TS. Juan Carrique-Mas, đã tham dự một hội thảo của Viện Big Data và Viện Pasteur, chia sẻ kinh nghiệm làm việc về vấn đề kháng kháng sinh ở Việt Nam. Hội thảo diễn ra từ ngày 25-26/6/2018 tại Tòa Nhà Viện Big Data, Đại Học Oxford. Thông tin cụ thể về sự kiện có thể đọc ở đây.

Trở lại