ViParc

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án ViParc

15th Tháng Mười Hai 2017 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Đồng Tháp, ngày 15/12/2017

Các đối tác dự án ViParc đã họp ngày 15/12 ở tỉnh Đồng Tháp, với 41 người thảo luận về các hoạt động cũ và đưa ra ý kiến cho công việc tiếp theo. Cuộc họp dành nhiều thời gian nói về giai đoạn cai thiệp của ViParc, dự định sẽ bắt đầu vào tháng 3/2018. Một số cán bộ thú y nhận xét giai đoạn này sẽ có nhiều thử thách, nhất là khi Việt Nam đang thay đổi hệ thống thú y cấp cơ sở. Tuy nhiên, Chi Cục Chăn Nuôi-Thú Y Đồng Tháp “sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án ViParc vô điều kiện”, theo lời ông Võ Bé Hiền, giám đốc Chi Cục.

Trở lại