ViParc

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án ViParc

28th Tháng Bảy 2017 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/7/2017

Tất cả đối tác dự án ViParc đã họp tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/7 để trao đổi về hậu cần và lên kế hoạch các bước tiếp theo. Chuỗi hoạt động mới sẽ bao gồm nghiên cứu hiểu biết của người chăn nuôi về thuốc kháng sinh, tổng hợp các bệnh gia cầm thường gặp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, và tổ chức cuộc thi kể chuyện qua ảnh với học sinh từ các gia sản xuất nông nghiệp.

Trở lại