ViParc

Hội Thảo Chuyên Đề Kháng Kháng Sinh – Mạng Lưới GABRIEL

6th Tháng Bảy 2016 Hoạt động và sự kiện cũ 0

Viêng Chăn, Lào, ngày 6/7/2016

Tại hội thảo, TS. Juan Carrique-Mas đã trình bày dự án ViParc với bài thuyết trình mang tên: ‘Can thiệp giảm thiểu sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong các hệ thống chăn nuôi khác nhau tại Đông Nam Á’. Để xem nội dung chi tiết hội thảo, vui lòng truy cập tại đây (tiếng Anh).

 

Trở lại