ViParc in the media

ViParc in the Media
previous arrow
next arrow
Slider

 

News pieces with mention of ViParc’s activities and research findings:

English-language media:

1. ‘Oxford research unit holds student photo contest on antibiotic resistance in poultry farming’, Tuoi Tre News, 10/11/2017.

2. ‘Antibiotics plague husbandry’, Viet Nam News, 21/11/2017.

3. ‘​Vietnamese students raise awareness of antibiotic resistance in poultry farming through paintings’, Tuoi Tre News, 12/1/2018.

4. ‘City to ensure food safety at traditional markets, Viet Nam News, 1/2/2018.

Vietnamese-language media:

1. ‘Kiểm soát việc sử dụng kháng sinh hiệu quả – giải pháp bền vững cho ngành chăn nuôi’, Báo Đồng Tháp, 7/9/2016.

2. ‘Giảm thiểu dùng kháng sinh trong chăn nuôi gà’, THĐT1, 25/9/2016.

3. ‘[Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford] Bệnh Viện Nhiệt Đới thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu dự án ViParc’, THĐT1, 14/6/2017.

4. ‘Phát động cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm” với học sinh Đồng Tháp’, Tin Môi Trường, 10/11/2017.

5. ‘Kêu gọi học sinh tham gia phòng chống kháng thuốc’, Giáo Dục, 11/11/2017.

6. ‘Truyền thông sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi’, Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Châu Thành Tỉnh Đồng Tháp, 14/11/2017.

7. ‘Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh phát động cuộc thi ảnh “cai nhậu kháng sinh cho gia cầm”’, Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp, 14/11/2017.

8. ‘Đồng Tháp phát động cuộc thi ảnh “Cai Nhậu Kháng Sinh Cho Gia Cầm”‘, THĐT1, 14/11/2017.

9. ‘Phát động cuộc thi ảnh “Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm”’, Báo Đồng Tháp, 15/11/2017.

10. ‘Mỗi con gà ở đồng bằng sông Cửu Long [sử dụng] 470 mg kháng sinh’, VnExpress, 16/11/2017.

11. ‘‘Nghiện’ kháng sinh trong chăn nuôi’, Thanh Niên, 20/11/2017.

12. ‘Gà miền Tây “bội thực” kháng sinh’, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 20/11/2017.

13. ‘Học sinh Đồng Tháp cho thấy giảm thiểu sử dụng kháng sinh cho gia cầm đầu từ cam kết chăn nuôi tốt’, Tin Môi Trường, 7/1/2018.

14. ‘Thú vị cuộc thi “Cai nhậu kháng sinh cho gia cầm”’, Công An TP. HCM, 8/1/2018.

15. ‘“Cai nhậu” kháng sinh cho gia cầm’, Tạp Chí Chăn Nuôi Việt Nam, 8/1/2018.

16. ‘Mở “tiệc nhậu kháng sinh” vẫn quảng cáo “gà sạch”‘, Phụ Nữ Việt Nam, 8/1/2018.

Pages: 1 2 3

Back